Akronimet EDI

EDI

EDI është akronimi i Shkëmbimi i të dhënave elektronike.

Një sistem ose metodë për shkëmbimin e dokumenteve të biznesit me partnerët tregtarë. Këta mund të jenë furnizuesit, klientët, transportuesit, 3PL ose lidhje të tjera të zinxhirit të furnizimit.