Akronimet eLOT

eLOT

eLOT është akronimi i Linja e përmirësuar e udhëtimit.

Numri i sekuencës eLOT tregon ndodhjen e parë të dorëzimit të bërë në diapazonin shtesë brenda itinerarit të transportuesit, dhe kodi në rritje/zbritje tregon rendin e përafërt të dorëzimit brenda numrit të sekuencës. Përpunimi eLOT mund

Burimi: PostalPro