Akronimet ELP

ELP

ELP është akronimi i Platforma e Dëgjimit të Ndërmarrjeve.

Një platformë që monitoron përmendjet dixhitale të industrisë, markës, konkurrentëve ose fjalëve kyçe dhe ju ndihmon të matni, analizoni dhe përgjigjeni ndaj asaj që thuhet.