Akronimet ER

ER

ER është akronimi për Rezoluta e subjektit.

Procesi i përcaktimit se kur referencat për entitetet e botës reale janë ekuivalente (e njëjta entitet) ose jo ekuivalente (entitete të ndryshme). Me fjalë të tjera, është procesi i identifikimit dhe lidhjes së të dhënave të shumta me të njëjtin entitet kur të dhënat përshkruhen ndryshe dhe anasjelltas.