Akronimet ETL

ETL

ETL është akronimi i Ekstraktoni, transformoni dhe ngarkoni.

Një platformë ku aktivitetet e të dhënave kombinohen për të tërhequr të dhënat nga një sistem, për t'i transformuar ose konvertuar sipas nevojës dhe për t'i vendosur ato në një sistem tjetër. Proceset ETL mund të arrihen në mënyrë programore, por shpesh lihen në një platformë të palës së tretë ku proceset mund të aktivizohen ose planifikohen.