FINTECH

Teknologji Financiare

Një portmanto e teknologji financiare, i referohet firmave dhe platformave që përdorin teknologjitë dixhitale për të konkurruar me metodat tradicionale financiare në ofrimin e shërbimeve financiare duke përfshirë pagesat, huatë, investimet dhe menaxhimin dhe monitorimin e kredisë.

  • Shkurtesa: FINTECH