Akronimet GDPR

GDPR

GDPR është akronimi i Rregullorja e përgjithshme e mbrojtjes së të dhënave.

Një rregullore për mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë në Bashkimin Evropian dhe Zonën Ekonomike Evropiane. Ai trajton gjithashtu transferimin e të dhënave personale jashtë zonave të BE-së dhe ZEE-së.