Akronimet HTTP

HTTP

HTTP është akronimi i Protokolli i Transportit të Hipertekstit.

Një protokoll aplikimi për sistemet e informacionit të shpërndarë, bashkëpunues, hipermedia.