Akronimet HTTPS

HTTPS

HTTPS është akronimi i Protokolli i transferimit të hipertekstit (i sigurt).

Një zgjerim i Protokollit të Transferimit të Hipertekstit. Përdoret për komunikim të sigurt përmes një rrjeti kompjuterik dhe përdoret gjerësisht në internet. Në HTTPS, protokolli i komunikimit është i koduar duke përdorur Transport Layer Security ose, më parë, Secure Sockets Layer.