Akronimet ISP

ISP

ISP është akronimi i Ofruesi i shërbimit të Internetit.

Një ofrues i aksesit në internet që mund të sigurojë gjithashtu shërbime email për një konsumator ose biznes.