Akronimet e IT

IT

IT është akronimi për Teknologjisë së Informacionit.

Brenda operacioneve të një biznesi, teknologjia e informacionit përfshin menaxhimin e të dhënave, sigurinë kibernetike, sistemet e brendshme të harduerit dhe softuerit, sistemet e harduerit dhe softuerit të organizuar nga jashtë, licencimin e platformës së palëve të treta, si dhe harduerin dhe softuerin e përdoruesit fundor.