Akronimet KPI

KPI

KPI është akronimi i Treguesi kryesor i performancës.

Një vlerë e matshme që tregon se sa efektivisht një kompani po i arrin objektivat e saj. KPI-të e nivelit të lartë fokusohen në performancën e përgjithshme të biznesit, ndërsa KPI-të e nivelit të ulët fokusohen në procese në departamente të tilla si shitjet, marketingu, HR, mbështetja dhe të tjera.