Akronimet LMS

LMS

LMS është akronimi i Sistemi i Menaxhimit të Mësimit.

Një sistem i menaxhimit të të mësuarit është një aplikacion për administrimin, dokumentimin, testimin, gjurmimin, raportimin, automatizimin dhe ofrimin e kurseve arsimore, programeve të trajnimit, certifikimeve dhe programeve të zhvillimit. I njohur gjithashtu si një platformë ose aplikacion i mësimit elektronik.