Akronimet e MLS

MLS

MLS është akronimi i Shërbimi i Listimit të Shumëfishtë.

Një bazë të dhënash e krijuar nga agjentë bashkëpunëtorë të pasurive të paluajtshme për të ofruar të dhëna për pronat për shitje. Një MLS i lejon ndërmjetësit të shohin listat e pronave për shitje të njëri-tjetrit me qëllimin e lidhjes së blerësve të shtëpive me shitësit. Sipas kësaj marrëveshjeje, si ndërmjetësit e listimit ashtu edhe ata shitës përfitojnë duke konsoliduar dhe ndarë informacionin dhe duke ndarë komisionet.

Burimi: Investopedia