Akronimet MQL

MQL

MQL është akronimi i Drejtues i kualifikuar në marketing.

Një klient i mundshëm që ose është shqyrtuar nga ekipi i marketingut ose është vlerësuar sistematikisht për kriteret firmagrafike dhe plotëson kriteret e nevojshme për t'i caktuar një përfaqësuesi brenda ekipit të shitjeve.