Akronimet MRR

MRR

MRR është akronimi i Të ardhurat mujore të përsëritura.

Të ardhurat mesatare mujore periodike të matura për klient ose mesatarisht ndërmjet klientëve. Shërbimet e bazuara në abonim përdorin MRR për të parashikuar rritjen e të ardhurave dhe të ardhurave.