Akronimet MX

MX

MX është akronimi i Shkëmbyesi i postës.

Një rekord i shkëmbyesit të postës specifikon serverin e postës përgjegjës për pranimin e mesazheve të postës elektronike në emër të një emri domeni. Është një rekord burimi në sistemin e emrave të domenit (DNS). Është e mundur të konfiguroni disa regjistrime MX, duke treguar zakonisht një grup serverësh postare për balancimin e ngarkesës dhe tepricën.