Akronimet NLP

NLP

NLP është akronimi i Përpunimi i gjuhës natyrore.

Një nënfushë e gjuhësisë, shkencës kompjuterike dhe inteligjencës artificiale që ka të bëjë me ndërveprimet midis kompjuterëve dhe gjuhës njerëzore, në veçanti se si të programohen kompjuterët për të përpunuar dhe analizuar sasi të mëdha të të dhënave të gjuhës natyrore.