Akronimet e PBC

PBC

PBC është akronimi i Aftësitë e paketuara të biznesit.

Komponentët e një Platforme Përvoje Dixhitale (DXP) të cilat janë të pavarura dhe të afta për të komunikuar me njëri-tjetrin pa probleme, të përcaktuara si aftësi diskrete, të orientuara nga detyra dhe të disponueshme në mënyrë të pavarur.