Akronimet PPC

PPC

PPC është akronimi për Paguaj për klikim.

Një model reklamimi në internet që përdoret për të drejtuar trafikun e drejtpërdrejtë. Pagesa-per-click zakonisht lidhet me motorët e kërkimit dhe rrjetet e reklamave ku ofrohet spotet e reklamave në platformat e menaxhimit të reklamave. Kur klikohet në një reklamë të shfaqur ose një reklamë tekstuale, reklamuesi paguan një tarifë në rrjet. Nëse është një rrjet reklamash, tarifa zakonisht ndahet ndërmjet rrjetit dhe botuesit fundor ku është parë reklama.