Akronimet RFM

RFM

RFM është akronimi i Kohëzgjatja, frekuenca, monetare.

Kohëzgjatja, frekuenca dhe vlera monetare është metrikë e marketingut që përdoret për të analizuar dhe identifikuar klientët më të vlefshëm bazuar në sjelljen e tyre të shpenzimeve. RFM mund të përdoret për të parashikuar, prioritizuar dhe nxitur angazhimet e ardhshme për të rritur vlerën e jetës së klientit (CLV) duke përshpejtuar dhe rritur blerjet. Mund të përdoret gjithashtu për të përcaktuar më mirë klientin tuaj ideal ose klientët e synuar me karakteristika të ngjashme demografike ose firmagrafike.