Akronimet ROAS

ROAS

ROAS është akronimi i Kthimi në shpenzimet për reklamim.

Një tregues kryesor i performancës së marketingut që mat shumën e të ardhurave të fituara për çdo dollar të shpenzuar për reklama. Ngjashëm me kthimin e investimit (ROI), ROAS mat ROI-në e parave të investuara në reklamat dixhitale ose tradicionale. ROAS mund të matet me të gjithë buxhetin e marketingut, rrjetin e reklamave, reklamat specifike, shënjestrimin, fushatat, kreativitetet dhe më shumë.