Akronimet ROE

ROE

ROE është akronimi i Kthimi në Përpjekje.

Si një plotësues i ROI, Content ROE mundëson matjet e performancës në nivelin e aseteve për të ndihmuar ekipet të optimizojnë përmbajtjen dhe të prezantojnë një ndikim të bazuar në të dhëna në përmbajtjen e ardhshme dhe planet krijuese. Është gjithashtu unik në atë që merr parasysh përpjekjen totale që është bërë për krijimin e secilit aset.

Burimi: Aprimo Kthimi në Përpjekje