Akronimet ROTI

roti

ROTI është akronimi i Kthimi i Investimeve në Teknologji.

Ngjashëm me kthimin e investimit (ROI), kjo është sasia e kohës që i duhet një investimi në teknologji ose një licencë softueri për të kthyer shumën e të ardhurave që kushton për t'u zbatuar. Shembull: Investimi në këtë platformë ka një ROTI prej 7 muajsh për klientin mesatar. Mund të matet gjithashtu në përqindjen e rritjes së të ardhurave të arritura gjatë