Akronimet RSA

RSA

RSA është akronimi për Rivest Shamir Adleman.

RSA është një kriptosistem me çelës publik që përdoret gjerësisht për transmetim të sigurt të të dhënave. Mesazhet janë të koduara me një çelës publik, i cili mund të ndahet hapur. Me algoritmin RSA, pasi një mesazh të jetë koduar me çelësin publik, ai mund të deshifrohet vetëm nga një çelës privat (ose sekret). Çdo përdorues RSA ka një çift çelësash të përbërë nga çelësat e tij publikë dhe privatë. Siç sugjeron emri, çelësi privat duhet të mbahet sekret. Akronimi RSA vjen nga mbiemrat e Ron Rivest, Adi Shamir dhe Leonard Adleman, të cilët e përshkruan publikisht algoritmin në 1977.