Akronimet RSS

RSS

RSS është akronimi i Really Simple Syndication.

An XML specifikimet e shënjimit për ndarjen dhe ndarjen e përmbajtjes. u jep tregtarëve dhe botuesve një mënyrë për të ofruar dhe shpërndarë automatikisht përmbajtjen e tyre. Abonentët marrin përditësime automatike sa herë që publikohet përmbajtje e re.