Akronimet SaaS

MSA

SaaS është akronimi i Software si një Shërbim.

SaaS është softuer i pritur në cloud nga një kompani e palës së tretë. Firmat e marketingut shpesh do të përdorin SaaS për të lejuar një bashkëpunim më të lehtë. Ai ruan informacione në cloud dhe shembujt përfshijnë Google Apps, Salesforce dhe Dropbox.