Akronimet e SDP

SDP

SDP është akronimi i Platforma e Zhvillimit të Shitjeve.

Një mjet që ndihmon përfaqësuesit e zhvillimit të shitjeve të lundrojnë në perspektivë dhe të udhëheqin procesin e kualifikimit, duke përfshirë prioritizimin dhe planifikimin e aktiviteteve për të maksimizuar efikasitetin e shitjeve dhe për të mbyllur më shpejt biznesin.