Akronimet SDR

SDR

SDR është akronimi i Përfaqësuesi i Zhvillimit të Shitjeve.

Një rol shitjesh që është përgjegjës për zhvillimin e marrëdhënieve dhe mundësive të reja të biznesit.