Akronimet SMB

SMB

SMB është akronimi i Bizneset e vogla dhe të mesme.

Bizneset e vogla dhe të mesme janë organizata të një madhësie specifike, qoftë numri të punonjësve ose të ardhurat vjetore. Nëse matet me numrin e punonjësve, bizneset e vogla janë ato me më pak se 100 punonjës dhe ndërmarrjet e mesme janë ato organizata me 100 deri në 999 punonjës. Nëse maten në mënyrë alternative nga të ardhurat vjetore, ato janë organizata me më pak se 50 milion dollarë të ardhura vjetore dhe të mesme ose organizata që fitojnë më shumë se 50 milion dollarë, por më pak se 1 miliard dollarë. Shkurtesa SME përdoret nga jashtë Shteteve të Bashkuara.