Akronimet SOV

SOV

SOV është akronimi i Share Of Voice.

Një model matjeje brenda marketingut dhe reklamës. Pjesa e zërit mat përqindjen e shpenzimeve mediatike nga një kompani në krahasim me shpenzimet totale të medias për produktin, shërbimin ose kategorinë në treg.