Akronimet SQL

SQL

SQL është akronimi i Shitja Lead e Kualifikuar.

Një klient i mundshëm i cili ka kaluar përmes linjës së shitjeve - nga drejtimi i kualifikuar për marketing përmes drejtimi i pranuar nga shitjet - në një pozicion ku ekipi i shitjeve mund të punojë tani për t'i shndërruar ato në një klient aktiv.

Burimi: Gartner

SQL

SQL është akronimi i Gjuha e pyetur e strukturuar.

Një gjuhë e përdorur në programim dhe e krijuar për menaxhimin e të dhënave të mbajtura në një sistem të menaxhimit të bazës së të dhënave relacionale, ose për përpunimin e transmetimit në një sistem të menaxhimit të rrjedhës së të dhënave relacionale. Sintaksa dhe biblioteka shoqëruese e funksioneve mund të ndryshojnë ndërmjet platformave të bazës së të dhënave.