Akronimet e SSO

ZSHS

SSO është akronimi për Regjistrimi i vetëm.

Një metodë vërtetimi që i mundëson një përdoruesi të regjistrohet ose të identifikohet në një platformë të palëve të treta me një hyrje të vetme nga ndonjë prej disa platformave kryesore, përfshirë Google ose Microsoft.