Akronimet TCPA

TCPA

TCPA është akronimi për Ligji për Mbrojtjen e Konsumatorit Telefonik.

Kjo rregullore e Shteteve të Bashkuara u miratua në 1991 dhe kufizon përdorimin e sistemeve të telefonimit automatik, mesazheve zanore artificiale ose të regjistruara paraprakisht, mesazheve me tekst SMS dhe faksit. Ai gjithashtu specifikon disa kërkesa teknike për makineritë e faksit, telefonuesit automatikë dhe sistemet e mesazheve zanore—kryesisht me dispozita që kërkojnë identifikimin dhe informacionin e kontaktit të subjektit që përdor pajisjen të përmbahet në mesazh.