Akronimet USSD

USSD

USSD është akronimi i Të dhënat e Shërbimit Suplementar të Pastrukturuar.

Një protokoll komunikimi që përdoret nga telefonat celularë për të komunikuar me kompjuterët e operatorit të rrjetit celular. Me USSD, përdoruesit celularë ndërveprojnë drejtpërdrejt duke bërë zgjedhje nga menytë. Ndryshe nga një mesazh SMS, një mesazh USSD krijon një lidhje në kohë reale me çdo seancë, duke mundësuar komunikim të dyanshëm të informacionit.