5 gabimet kryesore për të shmangur në automatizimin e marketingut

Automatizimi i marketingut është një teknologji tepër e fuqishme që ka ndryshuar mënyrën se si bizneset bëjnë marketing dixhital. Ai rrit efikasitetin e marketingut ndërsa ul shpenzimet e përgjithshme të përafërta duke automatizuar proceset e përsëritura të shitjeve dhe marketingut. Kompanitë e të gjitha madhësive mund të përfitojnë nga automatizimi i marketingut dhe të mbingarkojnë gjenerimin e tyre kryesor, si dhe përpjekjet për ndërtimin e markës. Më shumë se 50% e kompanive tashmë po përdorin automatizimin e marketingut, dhe gati 70% e atyre që kanë mbetur po planifikojnë të bëjnë këtë