Vështrime të Klientëve në Epokën Dixhitale

Marrja e reagimeve përkatëse të klientëve - dhe marrja e tyre shpejt - është më thelbësore se kurrë për suksesin e biznesit. Sigurisht, rekrutimi i bërë vetë është i vështirë, të intervistuarit në hulumtim nuk janë kurrë siç janë premtuar, dhe afatet kohore për marrjen e njohurive të klientëve ndihen shumë të gjata për të bërë një ndryshim për biznesin. Por, ekziston një mënyrë më e mirë për të marrë njohuritë e klientit shumë të nevojshme që vërtetojnë produktin dhe drejtimin e biznesit tuaj. Një kombinim i teknologjisë moderne është bashkuar për të krijuar njohuri më të mira, më të shpejta, më të lira të konsumatorëve.