5 arsye për tregtarët B2B për të përfshirë bot në strategjinë e tyre të marketingut dixhital

Interneti në mënyrë të përshtatshme përshkruan se bots janë aplikacione softuerësh që ekzekutojnë detyra të automatizuara për kompanitë përmes internetit. Botët kanë ekzistuar për mjaft kohë tani dhe kanë evoluar nga ato që kanë qenë më parë. Botët tani kanë për detyrë të kryejnë një gamë të gjerë detyrash për një listë të larmishme të industrive. Pavarësisht nëse jemi të vetëdijshëm për ndryshimin apo jo, botët janë një pjesë integrale e përzierjes së marketingut aktualisht. Bots