Pse Ekipet e Marketingut dhe IT-së duhet të ndajnë përgjegjësitë e sigurisë kibernetike

Pandemia rriti nevojën që çdo departament brenda një organizate t'i kushtojë më shumë vëmendje sigurisë kibernetike. Kjo ka kuptim, apo jo? Sa më shumë teknologji të përdorim në proceset dhe punën tonë të përditshme, aq më të prekshëm mund të jemi ndaj një shkeljeje. Por adoptimi i praktikave më të mira të sigurisë kibernetike duhet të fillojë me ekipe marketingu të përgatitura mirë. Siguria kibernetike ka qenë zakonisht një shqetësim për drejtuesit e Teknologjisë së Informacionit (IT), Zyrtarët Kryesor të Sigurisë së Informacionit (CISO) dhe Zyrtarët Kryesorë të Teknologjisë (CTO)