Si marrja e një qasjeje të kujdesshme ndaj AI redukton grupet e njëanshme të të dhënave

Zgjidhjet e mundësuara nga AI kanë nevojë për grupe të dhënash që të jenë efektive. Dhe krijimi i këtyre grupeve të të dhënave është i mbushur me një problem të nënkuptuar paragjykim në një nivel sistematik. Të gjithë njerëzit vuajnë nga paragjykimet (si të vetëdijshëm ashtu edhe të pavetëdijshëm). Paragjykimet mund të marrin forma të ndryshme: gjeografike, gjuhësore, socio-ekonomike, seksiste dhe raciste. Dhe ato paragjykime sistematike janë pjekur në të dhëna, të cilat mund të rezultojnë në produkte të AI që përjetësojnë dhe rrisin paragjykimet. Organizatat kanë nevojë për një qasje të ndërgjegjshme për të zbutur