Suksesi në marketingun në Facebook merr një qasje "Të gjitha burimet e të dhënave në kuvertë"

Për tregtarët, Facebook është gorilja 800 kile në dhomë. Qendra e Kërkimeve Pew thotë se gati 80% e amerikanëve që janë në internet përdorin Facebook, më shumë se dyfishi i numrit që përdorin Twitter, Instagram, Pinterest ose LinkedIn. Përdoruesit e Facebook janë gjithashtu shumë të angazhuar, me më shumë se tre të katërtat e tyre vizitojnë faqen e internetit çdo ditë dhe mbi gjysma hyjnë në faqe shumë herë në ditë. Numri i përdoruesve aktivë mujorë të Facebook në të gjithë botën qëndron afërsisht në 2 miliardë. Por për tregtarët,