Pse skuadrat e shitjes dhe marketingut kanë nevojë për cloud ERP

Drejtuesit e marketingut dhe shitjeve janë përbërës integrale në drejtimin e të ardhurave të ndërmarrjes. Departamenti i marketingut luan një rol jetësor në promovimin e biznesit, detajimin e ofertave të tij dhe krijimin e diferencuesve të tij. Marketingu gjithashtu gjeneron interes për produktin dhe krijon çon ose perspektivë. Në koncert, ekipet e shitjeve përqendrohen në konvertimin e perspektivave në klientë që paguajnë. Funksionet janë të ndërthurura ngushtë dhe kritike për suksesin e përgjithshëm të një biznesi. Duke pasur parasysh ndikimin e shitjeve dhe marketingut në