Këshilla dhe Praktikat më të mira për Testimin e Integrimeve të Salesforce

Testimi i Salesforce do t'ju ndihmojë të vërtetoni integrimet dhe funksionet tuaja të personalizuara të Salesforce me aplikacione të tjera të ndërmarrjes. Një test i mirë mbulon të gjitha modulet e Salesforce nga llogaritë në burime, nga mundësitë te raportet dhe nga fushatat te kontaktet. Siç është rasti me të gjitha testet, ekziston një mënyrë e mirë (efektive dhe efikase) për të bërë një provë të Salesforce dhe një mënyrë të keqe. Pra, çfarë është testimi i Salesforce praktikë e mirë? Përdorni Mjetet e Duhura të Testimit - Testimi i Salesforce