Pse Shitjet dhe Marketingu në terren duhet të duken përtej CRM tradicionale

Ndërsa bota bëhet gjithnjë e më jopersonale me zhytjen e teknologjisë - media sociale, biseda me video, etj. Një mundësi është paraqitur në një mënyrë shumë reale. Një koncept që dikur erdhi i natyrshëm, intuitiv dhe ekzistoi pak a shumë pasi një mendim i mëpasshëm është zhvendosur në një përshtatje të papërshtatshme, më të shtrenjtë që kërkon kohë. Të dilni fizikisht para njerëzve me të cilët dëshironi të krijoni marrëdhënie. Duket si një nocion shumë i qartë, por realiteti