Si të përdorni analizat e udhëtimit të klientit për të optimizuar përpjekjet tuaja të marketingut për gjenerimin e kërkesës

Për të optimizuar përpjekjet tuaja të marketingut për gjenerimin e kërkesës, keni nevojë për shikueshmëri në çdo hap të udhëtimeve të klientëve tuaj dhe mjete për të gjetur dhe analizuar të dhënat e tyre për të kuptuar se çfarë i motivon ata tani dhe në të ardhmen. Si e bën atë? Për fat të mirë, analiza e udhëtimit të klientit siguron njohuri të vlefshme në modelet dhe preferencat e sjelljes së vizitorëve tuaj gjatë gjithë udhëtimit të tyre të klientit. Këto njohuri ju lejojnë të krijoni përvoja të zgjeruara të klientëve që motivojnë vizitorët të arrijnë