Pesë mënyra për të mbushur kulturën në strategjinë tuaj të marketingut

Shumica e kompanive e shikojnë kulturën e tyre në një shkallë më të gjerë, duke mbuluar të gjithë organizatën. Sidoqoftë, është e rëndësishme të aplikoni kulturën e përcaktuar të organizatës suaj në të gjitha operacionet e brendshme, përfshirë ekipin tuaj të marketingut. Jo vetëm që i harmonizon strategjitë tuaja me qëllimet e përgjithshme të kompanisë tuaj, por vendos një standard që departamentet e tjera të ndjekin shembullin. Këtu janë disa mënyra se si strategjia juaj e marketingut mund të pasqyrojë kulturën e përgjithshme të organizatës suaj: 1. Caktoni një udhëheqës kulturor.