Trendet që duhet të dijë çdo zhvillues i aplikacioneve mobile për vitin 2020

Kudo që të shikoni, është e qartë se teknologjia mobile është integruar në shoqëri. Sipas Allied Research Market, madhësia globale e tregut të aplikacioneve arriti në 106.27 miliardë dollarë në 2018 dhe parashikohet të arrijë 407.31 miliardë dollarë deri në vitin 2026. Vlera që një aplikacion sjell për bizneset nuk mund të nënvlerësohet. Ndërsa tregu i celularëve vazhdon të rritet, rëndësia e ndërmarrjeve që angazhojnë klientët e tyre me një aplikacion celular do të rritet në mënyrë eksponenciale. Për shkak të tranzicionit të