Ndikimi i mikro-momenteve në udhëtimin e konsumatorit

Një trend i nxehtë i marketingut për të cilin kemi filluar të dëgjojmë gjithnjë e më shumë janë mikro-momentet. Momentet mikro aktualisht po ndikojnë në sjelljet dhe pritjet e blerësve dhe ato po ndryshojnë mënyrën e blerjes së konsumatorëve nëpër industri. Por cilat janë saktësisht mikro-momentet? Në cilat mënyra po formojnë udhëtimin e konsumatorit? Importantshtë e rëndësishme të kuptohet se sa e re është ideja e mikro-momenteve në botën e marketingut dixhital. Mendoni me Google udhëheq përgjegjësinë për kërkimin e mënyrave si teknologjia e smartphone-it revolucionarizon