Ambicia: Gamifikimi për të menaxhuar, motivuar dhe maksimizuar performancën e ekipit tuaj të shitjeve

Performanca e shitjeve është thelbësore për çdo biznes në rritje. Me një ekip të angazhuar shitjesh, ata ndihen më të motivuar dhe të lidhur me qëllimet dhe objektivat e organizatës. Ndikimi negativ i punonjësve të paangazhuar në një organizatë mund të jetë thelbësor - siç janë produktiviteti i dobët dhe talentet dhe burimet e kota. Kur bëhet fjalë për ekipin e shitjeve në mënyrë specifike, mungesa e angazhimit mund t'u kushtojë bizneseve të ardhura direkte. Bizneset duhet të gjejnë mënyra për të angazhuar në mënyrë aktive ekipe shitjesh, ose të rrezikojnë