3 Mësime nga Kompanitë e Vërtetë të Përqendruara ndaj Klientit

Mbledhja e reagimeve të klientëve është hapi i parë i qartë në sigurimin e përvojave optimale të klientit. Por është vetëm hapi i parë. Asgjë nuk arrihet nëse ky reagim nuk nxit një lloj veprimi. Shumë shpesh reagimet mblidhen, grumbullohen në një bazë të dhënash të përgjigjeve, analizohen me kalimin e kohës, krijohen raporte dhe përfundimisht bëhet një prezantim që rekomandon ndryshimet. Deri atëherë klientët të cilët dhanë reagimet kanë përcaktuar se asgjë nuk po bëhet me kontributin e tyre dhe ata e kanë bërë